top of page

ASKON’DA İMAR BARIŞI KONUŞULDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi tarafından “Tüm Yönleriyle İmar Barışı” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan katıldı.

ASKON İzmir şubesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya 100’e yakın işadamı katıldı. Toplantıda İzmir Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan imara barışı ile ilgili katılımcılara detaylı bilgi verdi. İzmir’de yaklaşık 1 milyon 250 yapıyı ve kaçak yapı sahibini yakından ilgilendiren İmar Barışı uygulamasını tüm yönleriyle masaya yatırdı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, düzenlemenin detaylarını anlatırken, “Bu son af olacak. Bundan sonra kaçak yapı inşa edene hapis cezası geliyor” dedi.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Barışı düzenlemesi için gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü affın kapsamı, uygulama esasları ve koşulları hakkında hem vatandaşlarının hem de işadamlarının kafalarında soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Bizim amacımız uygulamaya giren İmar Barışı Yasası hakkında üyelerinize en doğru bir şekilde bilgilendirmek ve maksimum derecede faydalanmalarını sağlamaktır" dedi.

Varan: Milat olacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, 1950’den sonra başlayan köyden kente göç olgusuyla çarpık kentleşme ve imar affı kavramlarının da birlikte anılmaya başladığını söyledi. Ciddi anlamda bunalımlı bir süreç yaşandığını dile getiren Varan, şunları kaydetti:

“Ciddi manada bunalımlı bir süreç yaşadık. Çarpık kentleşme ve şehirlerin sağlıksız büyümesi bilindiği kadar basit bir sorun değil. 1950’li yıllardan bu yana kırsaldan kente göçün başlamasıyla kentlerimiz de sağlıksız büyümeyle karşı karşıya kaldı. İzmir diğer illere göre daha fazla göç aldı. Önümüze bakmadan yaptığımız kısa vadeli planlarla ciddi manada sorunlar da beraberinde geldi. Bu uygulama milat olması gereken bir konu. Önemli olan geçici olacak kısa vadeli planlar yapmak değildir. Asrın projesi olan kentsel dönüşümü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz zamanında uzun vadeli planlarımızı yapmış olsak bugün bu affa da gerek kalmayacaktı. Umarız bundan sonra gelecek nesillere yaşanacak, sürdürülebilir kentler yaratırız.”

Hapis cezası geliyor

Türkiye’de kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken 26 milyon sağlıksız yapı stoku olduğunun altını çizen Varan, “Bunların içinden 13 milyon yapı, İmar Barışı kapsamında. İzmir’in yapı stoku 2 milyon 600 bin. 1 milyon 250 milyon civarında bir yapının müracaatını bekliyoruz. Kanunla çözemezsek bile yönetmelikle vatandaşın sıkıntılarını gidereceğiz. İmar Barışı sayesinde vatandaşın mülkü artık kendisine ait olacak. İmar barışı dediğimiz bu barışı umarız iyi şekilde kullanırız. 4 aylık bir müracaat süresi olacak. Vatandaşlarımız için iyi bir altyapı hazırladık. Umarız bu son af olacaktır. Bundan sonra kesinlikle hapis cezası geliyor” diye konuştu.

İmar Barışının püf noktaları

İmar Barışı, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsıyor. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor.

Yapı Kayıt Belgesi, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirleniyor.

Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamayacak, müktesep oluşturmayacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

İmar Barışı için müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Barışından faydalanamayacak.

Hazine taşınmazının üzerine yapılmış yapılar, sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere İmar Barışından faydalanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

Tanıtılan Yazılar
Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page