MALİ VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUAMAÇ:

o ASKON’un mali yapısını, amaçlarını gerçekleştirebilecek düzlemde tutmak.


FAALİYET ALANI:

1. Yıllık bütçe çalışmasını yapmak.
2. Gelir-Gider dengesini sürekli takip altında bulundurmak.
3. Sürekli yeni gelir kaynakları araştırmak.
4. Tahsilat meselesini yakın takipte tutmak.
5. ASKON “Satın Alma Yönetmeliği”ne göre harcamaları bizzat yönetmek.
6. Artı kıymet olursa değerlendirme çalışması yapmak.
7. Muhasebe sistemlerini takip ve kontrol altında tutmak.
8. ASKON sosyal tesisi oluşturma çalışması yapmak.


a – Sosyal İşler ve Müesseseleşme Komisyonu

AMAÇ:

o Bir STK olarak üzerimizde bulunan sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmek için gerektiğinde sosyal, kültürel ve dayanışmaya dayalı faaliyetler yapmak.

o ASKON için ihtiyaç olan bir genel merkez binasının yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak.


FAALİYET ALANI:

1. ASKON bünyesinde organize edilebilecek ve ASKON’un genel anlayışına uygun olan sosyal, kültürel, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini organize etmek.

2. Gerek ulusal bazda gerekse uluslararası bazda sosyal anlamda tavır takınılması. politika üretilmesi ve destek olunması gereken zeminlerde ve zamanlarda yapılacak olan işlerle ilgili sorumluluk üstlenilmek, teklif oluşturmak ve yerine göre görev ifa etmek.

3. Olağanüstü olayların meydana geldiği zamanlarda (Deprem, Yangın, Sel, vs.) acil organizasyonlar yapmak ve ASKON’un harekete geçirilmesini sağlanmak.

4. ASKON’un kalıcı ve köklü bir kurum olmasını sağlayıcı en önemli etkenlerden birisi olan uygun bir Genel Merkez Binasının yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına öncülük etmek.