top of page

YENİ YATIRIMLAR VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONUAMAÇ: 

o ASKON bünyesinde, üyeler arasında yapılması mümkün olabilecek yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi için çalışmak, ortaya çıkan alanlarla ilgili olarak yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak.

o ASKON’ da sürekli işleyen bir yeni proje mekanizması oluşturmak ve yeni projelerle ilgili olarak “proje bankası” meydana getirmek. 

o Yeni proje üretimi ile ilgili olarak teşvik edici bir sistemin meydana gelmesini ve yürümesini sağlamak. 

o Gelişen dünya şartları dolayısıyla ekonomik yarışta geç kalmamak adına yeni iş alanlarının geliştirilmesi ve üyelerle paylaştırılması için çalışmak.

o Şehir, ülke ve uluslararası bazda fuar organizasyonları gerçekleştirmek.


FAALİYET ALANI: (Yeni Yatırımlar ve Projeler)

1. Bütün dünyada, ülkemizde ve ASKON bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak.

2. Yatırım yapmaya uygun ortak alanlar oluşturmak, beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapmak.

3. Yeni projeler üretmek, üretilen projelerin ASKON’a akmasını sağlamak, bunları değerlendirebilecek bir banka oluşturmak ve takibini sağlamak.

4. Yeni proje üretimlerinin devamını mümkün kılacak teşvik sistemlerini devreye sokmak ve takibini sağlamak. 

5. Yeni Yatırımlar ve Projeler Komisyonu her dönem ilgi alanına göre alt komisyonlar oluşturur ve ona göre faaliyet yapar.


FAALİYET ALANI: (İş Geliştirme)

1. Üyelerin hem kendi bünyelerinde, hem bir birleriyle, hem de hariçte daha etkin iş geliştirmeleri ve işbirlikleri yapmalarını sağlayacak organizasyonlar gerçekleştirmek.

2. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlarla alakalı takipler yapmak, iştirak için gereken bilgilendirme çalışmaları organize etmek. 

3. Fuarlara katılım için çalışma yapmak.

4. Gerektiğinde gerek yurt içinde veya yurt dışında fuar organizasyonlarını gerçekleştirmek.

 

 

bottom of page