top of page
logo.png

İlkelerimiz

 • Baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek,

 • Çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak,

 • Suiistimale ve istismara mani olmak,

 •  Her değeri yerinde, zamanında ve ölçüsünce kullanmak,

 •  Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek,

 • Yenilikleri ve teknolojileri en hızlı şekilde transfer etmek,

 • Reel sektörü öncelemek,

 • Sivil toplum duyarlılığını ön planda tutmak,

 • Değerlerimizi kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirmek ve her platformda temsil edebilmek,

 •  Karar verirken istişareye özen göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek,

 •  Sabırlı olmak,

 • Öğrenmek ve Eğitmek,

 •  Toplam faydayı esas almak,

 • Eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uygunluk.

bottom of page