top of page
askon_facebook_profil_görseli.png

Temel Yaklaşım

Kurum olarak ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, kuruluşlarımızın ve müteşebbislerimizin uluslararası rekabette daha saygın ve güçlü, pazarlarda ise daha etkin ve verimli olmaları yönünde gelişmeleri için kendilerine destek vermek ve onlara rehberlik etmek için çalışır.

Amacımız müteşebbislerimiz ve kuruluşlarımızın gelişiminin yanısıra, ülkemizin de gelişimine değerli katkılar sağlamaktır.

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak, doğal yaklaşım ve davranışımız ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri, evrensel değerleri, uluslararası standartları ve hukuk kurallarını gözeterek ve tabii hukuka ve insanlığı ayakta tutan özdeğerlere uygun hareket etmektir.

Başarımızın ölçütü; üyelerimiz, çalışanlarımız, yöneticilerimiz, akademi ve iş dünyası, ülke-dünya kamuoyu gözündeki imajımızdır. Kurumsal etik anlayışımıza ve ilkelerimize uygun hareket ederek sonuca ulaşıldığında ASKON’ u başarılı kabul ederiz.

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, üye ve çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunar; üyelerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının hak ve hukukunu koruma sorumluluğu vardır.

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin her üyesi, yöneticisi ve çalışanı, kurumuna azami katkı sağlamayı keyifli bir kişisel-mesleki gelişim fırsatı olarak görür. Kuruma katkısını özsaygı ve disiplin çerçevesinde ortaya koyan ASKON mensupları, Toplam Kalite anlayışını benimsemiş bir ekiptir.

Bu ekip ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin Kurumsal Anayasasını bilir, uygular, sahip çıkar.
ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği yöneticileri ve çalışanları, üstlenmiş olduğu sorumluluk ve görev bilinciyle ilgili mevzuata, çağdaş yönetim tekniklerine, uluslararası kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak ASKON’u yönetmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içinde olur.

bottom of page