HİZMET SEKTÖRLERİ KOMİSYONU


AMAÇ:

o ASKON bünyesinde oluşturulan imalat sanayi sektörleriyle ilgili olarak organizasyonel yapıları kurmak ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

o Üyelerin, ASKON Yönetim Kurulunda sektörel anlamda temsil edilmelerini temin etmek.

o Ülkemizde ve dünyada sektörel gelişimleri takip edip, gelişmelere uygun olarak gereken faaliyetlerin organizesini gerçekleştirmek.

o Dernek dışı platformlarda ASKON adına sektörel temsil görevlerini gerçekleştirmek.


FAALİYET ALANI: 

1. ASKON’da üyesi var olan tüm sektörlerin gelişimlerini takip etmek, sektörel analizlerini yapmak.

2. Sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak bilgilendirme çalışmaları yapmak. 

3. Dünyadaki ve ülkemizdeki sektörel trendleri takip etmek, yükselen ve tükenen sektörlerle ilgili olarak erken uyarı sistemleri oluşturmak ve bunu tüm üyeler nezdinde dinamik olarak uygulamak.

4. Üyelerin sektörel sorunları ile ilgili olarak tespitler yapmak, çözüm için gereken girişimleri organize etmek.


9. DÖNEM OLUŞTURULAN SEKTÖRLER

A) Hizmetler Sektörleri

1. Hizmet
2. Gıda
3. Elektrik-elektronik
4. İnşaat, Mimarlık ve Mühendislik