TEŞKİLATLANMA – İstihbarat ve Tahkim KOMİSYONUAMAÇ:

o ASKON’ un ülke çapına güçlü üyelere sahip ve güçlü teşkilatlanması olan bir dernek haline gelmesini sağlamak. 

o ASKON’a sağlıklı bir bünye oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde devamını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

o ASKON ile diğer kurumlar arasında sıcak, geçişken bir ilişkinin kurulmasını sağlamak. 

o Genç ASKON teşkilatlanmasını ve faaliyetlerinin yürütülmesini organize etmek.


FAALİYET ALANI: (Teşk.)

1. Öncelikle ülkemizde yaşayan, ASKON ilkelerini benimsemeye elverişli bütün işadamlarını üye yapmak.

2. Üyeliğin kesin kabulünde; Yönetim Kurulu kararına, Üye referansını ve İstihbarat - Tahkim görüşünü kaynak yapmak.

3. Ülkemizdeki bütün illerde şube oluşturmak için çalışma başlatmak ve belirlenen standarda ulaştığında şubeler kurmak. 


FAALİYET ALANI: (İsth. ve Tahk.)

1. ASKON üye adayları için ön araştırma yapmak, üyelik sıfatına uygun olup olmayacağına karar vermek.

2. Üyelerle ilgili olarak gelen şikayetleri araştırmak sonucuna bağlanmak, gerekenleri disiplin kuruluna aktarmak.

3. Üyeler arası niza durumu hasıl olduğunda, müracaat söz konusu olursa TAHKİM görevi yapmak, sonuçları Yönetim Kuruluna iletmek.


FAALİYET ALANI: (Kurumsal İlişkiler)

1. Yönetim kurulunun onayladığı bütün kurumlarla yakın temas kurmak ve iyi ilişkiler geliştirmek.

2. ASKON’ u yönetim kurulunun izni ile kurumlar arası toplantılarda temsil etmek.

3. Ziyaret trafiğini ayarlamak ve gerçekleştirmek.

4. ASKON’ un benzer hedefleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler düzenlemek.


FAALİYET ALANI: (Genç ASKON)

1. ASKON’un gelecek nesillere doğru ve güçlü bir şekilde devredilmesini sağlamak ve yarının işadamlarına yetişme ortamı sağlamak amacıyla gençlik organizasyonunu faaliyetlerini planlamak, yürütülmesini koordine etmek ve kontrol etmek.